Klimatisatie Klimatisatie, erkend installateur.

Onder klimatisatie verstaan wij alles wat met verwarming, koeling en ventilatie te maken heeft. Klimatisatie wordt wel eens onder de noemer sanitair ondergebracht, maar wij gaan dit als een apart onderdeel gaan beschouwen. Door de nieuwe regelgeving rond ventilatie en luchtstromen in de woning is klimatisatie heel belangrijk, om aan in orde te zijn voor de keuring.

Verwarming gaat meestal gepaard met een gasinstallatie, boiler of warmtepomp. Samen met u en met de voorschriften van de architect bekijken we welke systemen mogelijk zijn voor uw project. Alles hangt af van het budget en waarvoor het toestel moet dienen. Werkt u met vloerverwarming ? Wat is de op te warmen ruimte ? Vloerverwaming heeft de laatste jaren een enorme opmars gemaakt. Er zijn geen storende radiatoren, de vloer heeft altijd gezellig warm en de kostprijs valt zeker mee.

Stijn Wallyn heeft de opleiding gevolgd voor G1 en G2-gasinstallaties. Deze opleiding is nodig om als erkend aannemer gasinstallaties te herstellen en te gaan vervangen. Zonder deze erkenning kan uw installatie nooit gekeurd worden.

Als u beschikt over een gasketel, bent u verplicht deze elke 2 jaar te laten keuren. Dit is natuurlijk iets waar u als consument niet telkens aan zal denken. Als wij instaan voor de opvolging van uw installatie, dan hoeft u aan niets te denken. Wij houden alles zorgvuldig bij en informeren u wanneer een afspraak zich aandient. Daarnaast kijken wij ook voor de nodige attesten van de keuring. Maar klimatisatie gaat natuurlijk ook gepaard met ventilatie en afkoeling van uw project. Ventilatie is de verplichte factor in de hedendaagse woning. De woningen zijn dusdanig geïsoleerd, dat er ook nog ergens verse lucht moet binnengebracht worden. Daarvoor kennen we de bekende C en D systemen die sinds 1 januari 2006 verplicht zijn in nieuwbouwwoningen en grote renovatieprojecten. Wij bekijken het meest voordelige systeem per project.

Systeem C en C+ is lucht die in de droge ruimten in de woning wordt gebracht met behulp van een ventilator en openingen in de woning. Systeem D gaat iets verder een gaat de aanvoer en afvoer automatisch gaan regelen met behulp van een warmtewisselaar. Wij bekijken samen met u en de EPC-coördinator het passende systeem.

Koeling valt ook onder de noemer van klimatisatie natuurlijk. Meer en meer worden koelcellen in woningen ingebracht om voedingswaren en dranken op de juiste temperaturen te gaan houden. Maar ook alles van airco kunnen wij voor u voorzien.